19 - Psikososyal Risk Etmenleri
(ISG-C.19.01)


Sıra No / Konu

19 / Psikososyal Risk Etmenleri

Konunun genel amacı

Katılımcıların, işyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen psikososyal risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu etmenlere karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini öğrenmelerini sağlamaktır.

Öğrenme hedefleri

Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • İşyerlerinde çalışanları olumsuz etkileyen psikososyal risk etmenlerini tanımlar.
 • Psikososyal risklerle ilgili kişiye yönelik ölçüm metotlarını sıralar.
 • Türkiye?de ve dünyada psikososyal risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iş kollarını karşılaştırır.
 • Psikososyal risk etmenlerinin işyerinde kontrolü ve iş güvenliği uzmanının bu konudaki görevlerini açıklar.

Konunun alt başlıkları

 • İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri:
  • Çalışma ortamı
  • Çalışma süresi
  • Ücret
  • Yönetsel ve çalışanlarla ilgili faktörler
  • Sendikalaşma
  • Kreş, gündüz bakımevi vb.
  • Gebe ve emziren çalışanlar
  • Genç çalışanlar
  • Tacizler
  • Stres
  • Ayrımcılık ve baskı
 • Psikososyal risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iş kolları
 • Çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasında ekip çalışması ve iş psikoloğunun önemi
 • İlgili mevzuat

Ders saati

Yüz Yüze

Uzaktan

Toplam

1

1

2

Eğitici

U-8*, U-11**

*Doktora
**Halk sağlığı uzmanı, psikiyatrist, psikolog veya endüstri mühendisleri